İnternet Sitesi Açmakla Yükümlü Şirketler

İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin kimler olduğuna, bu şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları gereken içeriklerin neler olduğuna ve bu yükümlülüklere uymamanın olası yaptırımlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

İçindekiler:
I. GİRİS
II. İNTERNET SITESI AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN ŞIRKETLER
III. INTERNET SITESINDE BULUNDURULMASI GEREKEN İÇERIKLER
IV. YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABILECEK YAPTIRIMLAR
V. SONUÇ

GİRİS
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 1524. maddesine göre, denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketin kanunen yapması gereken ilanların yayımlanmasına ayırmak zorundadır. Bu makalede, internet sitesi açma yükümlülüğüne sahip olan şirketlerin kimler olduğu, bu şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları gereken içerikler ve bu yükümlülüklere uymamanın olası yaptırımları hakkında bilgiler verilmiştir.

II. İNTERNET SITESI AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN ŞIRKETLER
TTK ve ilgili yönetmeliklere göre, internet sitesi açma yükümlülüğü denetime tabi olan şirketlere uygulanmaktadır. Denetime tabi olan şirketler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir (TTK madde 397/4). Buna göre, Bakanlar Kurulu’nun 2018/11597 sayılı Kararı gereğince aşağıdaki şirketler bağımsız denetime ve dolayısıyla internet sitesi açma yükümlülüğüne tabidir:

(i) Karar’a ekli I sayılı listede yer alan şirketler,
(ii) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler,
(iii) Karar’a ekli II sayılı listede yer alan şirketler.

Bu şirketler için belirli kriterler ve eşik değerleri ayrı ayrı düzenlenmiştir.

A. Karara Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Şirketler Herhangi Bir Ölçüte Bağlı Olmaksızın Bağımsız Denetime Tabidir.

Ekteki I Sayılı listede toplam 6 farklı başlık altında şirketler belirtilmiştir. Örneğin, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, değerleme kuruluşları, bankalar, faktoring şirketleri gibi şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime ve dolayısıyla internet sitesi açma yükümlülüğüne tabidir.

B. Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyip SPK Kapsamında Halka Açık Sayılan Şirketler İçin Aşağıdaki Eşik Değerler Öngörülmüştür.

Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası,
Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası,
Çalışan sayısı 50 kişi.

Bu kriterlerden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler, takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime ve dolayısıyla internet sitesi açma yükümlülüğüne tabidir.

C. Karar’a Ekli (II) Sayılı Listede Belirtilen Şirketler İçin Aşağıdaki Eşik Değerler Öngörülmüştür.

Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası,
Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası,
Çalışan sayısı 125 kişi.

Bu kriterlerden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler, takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime ve dolayısıyla internet sitesi açma yükümlülüğüne tabidir.

Yukarıda B ve C bölümlerinde belirtilmeyen şirketler için eşik değerleri aşağıdaki gibidir:

Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası,
Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası,
Çalışan sayısı 175 kişi.

III. INTERNET SITESINDE BULUNDURULMASI GEREKEN İÇERIKLER
Internet sitesinin açılmasıyla birlikte aşağıdaki içeriklerin sürekli olarak yayımlanması zorunlu hale getirilmiştir:

Şirketin MERSIS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,
Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları,
Bir tüzel kişinin anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarakseçilmesi durumunda, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan edildiğine dair açıklama,
Seçilen tüzel kişinin MERSIS numarası, ticaret unvanı,
Yönetim kurulu üyelerinin veya müdürlerin görev süreleri,
Şirketin faaliyet konusu ve ana sözleşmesinin son değişiklik tarihi,
Şirketin ticaret sicil numarası ve sicil memurluğu,
Şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicilinin bulunduğu yer,
Şirketin vergi kimlik numarası,
Şirketin iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.).

IV. YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABILECEK YAPTIRIMLAR
İnternet sitesi açma yükümlülüğüne uymayan şirketler çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu yaptırımlar arasında idari para cezaları, internet sitesinin kapatılması, ticaret sicilinde kaydın kaldırılması gibi önlemler bulunabilir. Yasal olarak ilan edilmesi gereken bilgileri yayımlamayan şirketler hukuki sorumlulukla da karşı karşıya kalabilirler.

SONUÇ
Bu makalede, internet sitesi açma yükümlülüğüne sahip olan şirketlerin kimler olduğu, bu şirketlerin internet sitelerinde hangi içerikleri bulundurmaları gerektiği ve yükümlülüklere uymamanın olası yaptırımları hakkında bilgiler verilmiştir. Şirketlerin bu yükümlülüklere uyum sağlamaları önemlidir, çünkü bu sayede şirketlerin şeffaflığı artar ve bilgi erişimi kolaylaşır. Yasal gerekliliklere uymamanın ciddi sonuçları olabilir, bu nedenle şirketlerin ilgili düzenlemelere uygun şekilde hareket etmeleri önemlidir.

Mehmet Abacı hakkında 1024 makale
Merhaba! Gazeteci, İçerik Üreticisi ve Web Tasarımcısıyım. İnternetten bilgiye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor ve içerikler üreterek blog makaleleri yazıyorum. Biltek İnternet Hizmetleri'nin kurucusuyum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*