KOBİ Nedir? KOBİ Destekleri Nelerdir?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) kısaltması olarak kullanılan bu terim, son dönemde oldukça yaygın hale gelmiştir.

KOBİ kavramını, KOBİ’lerin özelliklerini, alabilecekleri destekleri ve işletmelerin kanunen kabul edilmeyen giderlerini ele aldık. KOBİ’lerin önemi ve işletmelerin karşılaşabileceği zorluklar hakkında bilgi sahibi olmak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

KOBİ Nedir?

KOBİ, bir yıl içinde 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya yıllık bilançosu 125 milyon TL’yi geçmeyen ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte işletme olarak sınıflandırılan işletmelerdir. Bu tanım yalnızca üretim sektörüne değil, tüm hizmet sektörüne de uygulanır.

KOBİ Sınıflandırmaları ve Türleri

Mikro Ölçekli KOBİ

Yıllık 10 kişiden az çalışan istihdam eden işletmelerdir.
Yıllık net satış hasılatı ve mali bilançosu 3 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.
Küçük Ölçekli KOBİ:

Yıllık en fazla 49 çalışan istihdam eden işletmelerdir.
Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon TL altında olan işletmelerdir.

Ortak Ölçekli KOBİ

Yıllık 50-249 personel sayısına sahip işletmeler veya 50 kişiden az çalışan istihdam eden işletmelerdir.
Yıllık net satış hasılatı ve mali bilançosu 25 milyon TL üzerinde olan işletmelerdir.
KOBİ’ler, sermaye veya oy hakkına bağlı olarak üç türe ayrılır:

Bağlı İşletmeler: Bir diğer işletmenin çoğunluk hissesine ve yönetim yetkisine sahip olan işletmelerdir.
Bağımsız İşletmeler: Kamu kurumları veya diğer işletmelerin %25’ten fazla hissesine sahip olmayan işletmelerdir.
Ortak İşletmeler: Başka bir işletmenin %25 ile %50 arasında oy hakkına veya sermayesine sahip olmayan işletmelerdir.

Bu sınıflandırmalar, çalışan sayısı, mali bilanço ve işletme ilişkilerine dayanarak KOBİ’leri tanımlamaktadır.

KOBİ’lerin Özellikleri

KOBİ’ler, belirli durumlar ve şartlara göre çeşitlilik gösterse de ortak özelliklere sahiptir:

Düşük sermaye ile yüksek üretim ve çeşitlilik sağlar.
Ekonomik dalgalardan daha az etkilenir.
Talep ve arzdaki değişikliklere kolay uyum sağlar.
Gelir dağılımındaki dengeyi sağlar.
Teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlar.

KOBİ Destekleri Nelerdir?

KOBİ’lere KOSGEB tarafından birçok destek ve teşvik imkanı sağlanmaktadır. KOBİ’lere sağlanan belirli destekler şunlardır:

Girişimci Destekleri: Ekonomik kalkınma, istihdam artışı ve başarılı işletmelerin kurulması için girişimciliği desteklemek amacıyla sağlanan desteklerdir.
AR-GE (Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri): Yeni ürünler, süreçler, bilgi ve/veya hizmetler üreten KOBİ’lerin araştırma-geliştirme, inovasyon projeleri ve yerlileştirme çalışmalarını desteklemektedir.
İşletme Geliştirme (Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri): Rekabet gücünün artırılması, markalaşma, kapasite artışı ve uluslararası pazarlarda yer alma gibi konuları desteklemeyi hedefleyen desteklerdir.
KOBİ Finansman Destekleri: Finansman sorunlarının çözümü, üretim ve kalitenin artırılması, istihdamın oluşturulması ve rekabet gücünün sağlanması için finansman desteği sağlanır.
Bu destekler, KOBİ’lerin büyümesi, gelişmesi ve sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla sunulmaktadır.

KOBİ’ler, düşük sermaye ile yüksek üretim ve çeşitlilik sağlayabilen, ekonomik dalgalardan daha az etkilenen, talep ve arz değişikliklerine kolay uyum sağlayabilen ve teknolojik gelişmelere adapte olabilen işletmelerdir.

KOSGEB tarafından sunulan destekler ve teşvikler sayesinde KOBİ’lerin girişimciliği desteklenmekte, AR-GE, teknolojik üretim, işletme geliştirme, büyüme, uluslararasılaşma ve finansman gibi alanlarda desteklenmektedir. Bu destekler, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak sürdürülebilirliklerini ve büyümelerini sağlamayı amaçlamaktadır. KOBİ’ler, ekonomik büyüme ve istihdamın önemli bir kaynağı olarak büyük öneme sahiptir.

Mehmet Abacı hakkında 1024 makale
Merhaba! Gazeteci, İçerik Üreticisi ve Web Tasarımcısıyım. İnternetten bilgiye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor ve içerikler üreterek blog makaleleri yazıyorum. Biltek İnternet Hizmetleri'nin kurucusuyum.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*